Algemene voorwaarden bij het afzeggen of verzetten van een afspraak
Wanneer u een afspraak met ons heeft gemaakt wordt deze altijd schriftelijk (per mail) bevestigd. De overeenkomst is dan bindend, tenzij u tijdig de afspraak verplaatst of deze annuleert. Dit kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Wanneer u niet tijdig annuleert of niet aanwezig bent op de afspraak dan bent u het volledige factuurbedrag aan ons verschuldigd.                                                                                                                 
 
Erna is lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en heeft de aantekening psychodiagnostiek, waardoor zij bevoegd is tot het verrichten van onderzoek bij kinderen en jongeren. 
 
Ondanks dat wij uiterst zorgvuldig zijn, kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Indien u een klacht heeft over onze diagnostiek en/of behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en een poging kunnen doen er samen uit te komen. Erna is bereikbaar per e-mail via info@kinderpraktijkepe.nl of telefonisch. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door het College van Toezicht van de NVO. Met een klacht kunt u contact opnemen met de geschillencommissie via de website: www. p3nl.nl

 

 

 

 

 
 

..

Kinderpraktijk Epe is bereikbaar per e-mail via  info@kinderpraktijkepe.nl 
 
Gegevens Kinderpraktijk Epe: 
Bezoekadres:
Gezondheidscentrum Emst
Zuster van Rossumweg 23-25
8166 JE Emst
 
KvK nr. 71452311
 
Na de aanmelding ontvang je belangrijke informatie zoals info over vertrouwelijkheid, de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en het privacyreglement van de praktijk.
Klik rechtsonder om deze documenten te lezen:
 
 

 

 

 

 

 

                                                        

Algemene voorwaarden

Heeft uw kind concentratieproblemen?

Heeft uw kind last van stress? 

Heeft uw kind leerproblemen?

Welkom

 

Merkt u dat uw kind moeite heeft met het volhouden van een activiteit, zijn taken niet afkrijgt of snel afgeleid of vergeetachtig is.  Of is uw kind rusteloosheid en druk, heeft het moeite met emoties, sociale situaties of ervaart het snel stress.

 

Veel kinderen ervaren deze problemen in de klas, maar ook in de thuissituatie. Zeker wanneer verschillende handelingen achter elkaar moeten worden uitgevoerd. Vaak kunnen zij de van hen verwachte taken niet afmaken, omdat ze snel afgeleid zijn door interne of externe prikkels.  Ze vinden het moeilijk om hun "aandacht"  te richten. Deze problemen komen veel voor bij kinderen in de schoolgaande leeftijd. 

 

Het aansluiten op de ontwikkeling en interesses van het kind vinden we belangrijk. Wij bieden verschillende mogelijkheden om kinderen stap voor stap te laten ontdekken wat helpend voor ze kan zijn:

 

 

Een "aandachttraining" met de mindfulness methode van Eline Snel:  Deze training heeft een positief effect, vooral op die delen van de hersenen die actief worden bij stress, emoties en executieve functies. ​​​​​​Uw kind leert spelenderwijs, zonder oordeel, in mildheid en openheid in het "hier en nu" te blijven, aandachtig te zijn en met vriendelijkheid naar zichzelf en anderen te kijken. Het leert opmerkzaam te zijn en bewust te worden van gevoelens, lichamelijke sensaties, automatische gedachten en gedrag. Het leert dat het mag voelen wat het voelt en denken wat het denkt waardoor het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen toe neemt. Kinderen kunnen leren door deze bewustwording vanuit hun interne motivatie een keuze te maken voor hun manier van reageren naar zichzelf en anderen. info: www.elinesnel.nl

 

 

Creatieve begeleiding: Woorden zijn niet altijd toereikend om uit te drukken wat er van binnen speelt. Een tekening, een beeld of muziek zegt soms meer dan je met woorden kunt uitdrukken. Sommige kinderen leren, denken en uiten beter in beelden dan in taal. Door creatief bezig te zijn kunnen kinderen gevoelens, ervaringen en gedachten erkennen, accepteren, uiten en leren er woorden aan te geven.  

 

Beter bij de Les: een bewezen effectieve training in executieve functies (regelfuncties van de hersenen) en leerstrategieen. De executieve functies zorgen dat we dingen kunnen organiseren, onze aandacht kunnen richten en impulsen en emoties onder controle kunnen houden. Kinderen trainen vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag.
info: https://issuu.com/uitgeverij-lannoo/docs/infobrochure_bbdl_4f112491138e43/6

 

Doormiddel van onderzoek kunnen we meer inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten van een kind. Een onderzoek naar het executief functioneren kan gekoppeld worden aan een intelligentieonderzoek en eventueel een onderzoek naar prestatie, motivatie en faalangst. 

  •