Algemene voorwaarden bij het afzeggen of verzetten van een afspraak
Wanneer u een afspraak met ons heeft gemaakt wordt deze altijd schriftelijk (per mail) bevestigd. De overeenkomst is dan bindend, tenzij u tijdig de afspraak verplaatst of deze annuleert. Dit kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Wanneer u niet tijdig annuleert of niet aanwezig bent op de afspraak dan bent u het volledige factuurbedrag aan ons verschuldigd.                                                                                                                 
 
Erna is lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en heeft de aantekening psychodiagnostiek, waardoor zij bevoegd is tot het verrichten van onderzoek bij kinderen en jongeren. Daarnaast is zij geregistreerd als Master Orthopedagoog bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)
 
Ondanks dat wij uiterst zorgvuldig zijn, kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Indien u een klacht heeft over onze diagnostiek en/of behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en een poging kunnen doen er samen uit te komen. Erna is bereikbaar per e-mail via info@kinderpraktijkepe.nl of telefonisch op 06-22973791. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door het College van Toezicht van de NVO of Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ). Met een klacht kunt u contact opnemen met de geschillencommissie via de website: www. p3nl.nl

 

 

 

 

 
 

..

Kinderpraktijk Epe is bereikbaar per e-mail via  info@kinderpraktijkepe.nl of telefonisch op 06-22973791
 
Gegevens Kinderpraktijk Epe: 
Bezoekadres:

 

Kulturhus EGW

Stationsstraat 25

8161AP Epe

 

KvK nr. 71452311
Administratie: Dellenparkweg 4, 8161 AP, Epe.
 
Na de aanmelding ontvang je belangrijke informatie zoals info over vertrouwelijkheid, de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en het privacyreglement van de praktijk.
Klik rechtsonder om deze documenten te lezen:
 
 

 

 

 

 

 

                                                        

gallery/fullsizeoutput_4758
gallery/lidvannvologocmyk
Algemene voorwaarden
gallery/istock-599794610
gallery/istock-680241320

Heeft uw kind concentratieproblemen?

Heeft uw kind motivatieproblemen?

gallery/website horizontal_tagline_on_transparent_by_logaster

Heeft uw kind faalangst

gallery/istock-596807532

IQ onderzoek en onderwijsniveau onderzoek in Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Epe.

Mogelijkheden voor afname op school of thuis.

Wij werken met onderstaande tarieven.

 

Telefonisch kennismakingsgesprek gratis

 

Intelligentie onderzoek

 

WISC- V NL, IQ-scan met verkorte rapportage € 290,-

 

WISC- V NL,  groep 8 (onderwijsniveau) € 390,-

 

WISC- V NL,  IQ test, uitgebreid € 495,-

 

Combinatie WISC groep 8 plus NIO € 650,-

 

WAIS-IV (IQ test volwassene 17-85 jaar) met verkorte rapportage

€ 290,- 

 

Hoogbegaafdheid / Onderpresteren

Hoogbegaafdheidsonderzoek € 680,-

Onderpresteren op school € 680,-

Uigebreide IQ test incl. test executieve functies, vragenlijst motivatie, prestatie en faalangst.

 

Onderwijsniveau

NIO test individueel € 280,-

 

Een persoonllijk intakegesprek met de onderzoeker en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel. De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 80,- per uur.

 

Overig

Aanvullend orthopedagogisch onderzoek/ behandeling/ begeleiding € 80,- per uur

 

 

 

 

 


 

 

Tarieven

 

 

 

Tarieven individuele training

 

-  Mindfulness training € 400,00

    Tien bijeenkomsten van 30 minuten

-  Faalangstreductietraining € 400,-

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten

-  Werkhoudingstraining € 400,-

   Tien bijeenkomstenvan 30 minuten.

- Weerbaarheidstraining € 400,-

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten

- Zelfbeeldtraining COMET € 400,-

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten 

-  Denken + Doen = Durven € 320,-

   Acht bijeenkomsten van 30 minuten 

-  Volle hoofden training vanaf 8 jaar € 400,-

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten

-  Zelf oplossingen bedenken training € 400,-

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten

-  Zelf plannen met ADHD training € 400,-

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten

-  Zelf plannen en uitvoeren van huiswerk        training

   Tien bijeenkomsten van 30 minuten € 400,-